Det är alltid lika befriande när man har dagar som inte ägnas åt formella kommunala möten. Jag har bland annat hunnit ta av Företagarnas statistik om företagsklimatet utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Företagarna mäter företagens omsättning och resultat. Halmstadföretagen klev upp från plats 109 till 41 i den nationella jämförelsen. Det är naturligtvis positivt.

Jag hoppas att vi ska kunna göra lite bredare analyser beträffande det lokala företagsklimatat med hjälp av alla olika undersökningar som görs. Svenskt Näringslivs rankning bygger i hög grad på attityder, SKL mäter nöjdheten bland dem som har haft direkta kontakter med kommunen och Företagarnas mäter som sagt de ekonomiska resultaten i företagen.

Eftersom både de ekonomiska resultaten och nöjdheten bland dem som har haft kontakt med kommunen, så tycker jag man kan säga att det borde finnas en stor potential för Halmstad om vi lyckas bättre i bemötandefrågorna och den attityd med vilken kommunen möter företagarna.

Nu på eftermiddagen har jag varit i Simlångsdalen. Det var några företagare inom turistnäringen som ville bolla lite idéer för att utveckla turismen i Simlångsdalen. Det var ett givande samtal. Kul därför det finns idéer och energi att göra mer i Simlångsdalen.

Det är nog så att vi i Halmstad har lite för lite fokus på inlandets möjligheter. Några företag på orten har redan gått samman och låtit trycka en karta som visar vägen till upplevelser i Simlågsdalen. Men det finns mer att göra. Företagen gav bland annat uttryck för den potential som finns i en upprustning av vandringslederna. Dessutom vill man paketera upplevelser från olika företag till en tilltalande helhet.

Jag tycker detta känns inspirerande och hoppas att tankarna ska finna former som gör att inlandet kommer på kartan både för halmstadsbor och besökare utifrån.

Annonser