Igår var jag i Bryssel på utskottsmöte med Regionkommitténs utskott för ekonomiska- och sociala frågor. Regionkommittén är ju ett parlamentariskt organ inom EU som ska ge den lokala och regionala nivån en röst.

Vi diskuterade bland annat den nya fleråriga budgetramen för EU efter 2013. Det finns flera intressanta aspekter att ta upp. Jag framförde två synpunkter i den diskussionen. För det första reagerar jag på det initiativ som kommer från olika håll på införande av EU-skatter. Jag anser att skatterna måste vara en nationell angelägenhet.

Tanken från kommissionens sida är att om EU får ansvar för vissa skatter så kan man minska de nationella bidragen, men för mig är EU främst ett fredsprojekt men också ett viktigt mellanstatligt samarbete. Vissa frågor lämpar sig för överstatlighet, helt klart. Men jag tycker inte skatterna tillhör den kategorin. Det är så stora olikheter mellan de olika ländernas förutsättningar att det kan både bli svårt och olämpligt att införa gemensamma skattesatser som går direkt till EU:s kassa.

För det andra så finns det en diskussion både i Sverige och övriga EU om utformningen av  regionala stödpengar ska beslutas regionalt eller nationellt. Det känns för mig naturligt att största möjliga inflytande för sammanhållningspolitiken ska beslutas på regional nivå. Vidare förde vi en diskussion på utskottet som handlade om att lägga än större fokus på utfallet av de insatser som stödpengarna leder till. Nu återstår det att se om hur det blir efter 2013 med regionala pengar för Halland.

Tidigare var det ju så att endast vissa delar av EU och Sverige kom ifråga. Den diskussionen finns nu på nytt. Just frågorna kring sammanhållningspolitikens framtid är i högsta grad aktuella för närvarande. Jag kommer senare i oktober att delta i sammanträdet med COTER, som är ansvarigt utskott för dessa frågor, där jag räknar med att det blir en fördjupad diskussion.

Annonser