I fredags redovisade SKL sin ekonomirapport. Det för kommunsektorn så viktiga besked om skatteunderlagets utveckling pekar på att både 2011 och 2012 klarar sig förhållandevis bra för Halmstads del.

En av nycklarna till detta är att prognosen för antalet arbetade timmar fortsatt ökar om än i dämpad takt under 2011. Under nästa år räknar SKL med en marginell minskning.

Fortsätter den ekonomiska utvecklingen som SKL räknar med kommer emellertid 2013 och 2014 att bli tuffa år för kommunerna. Lite beroende på vad man jämför med så kommer skatteunderlaget att vara åtskilliga tiotals miljoner lägre än vad vi räknat med under 2013 och 2014.

Det betyder ett tuffare budgetarbete för de två återstående åren av mandatperioden, än hittills. Det känns verkligen att det som händer utanför kommungränsen har helt avgörande betydelse för hur vi ska arbeta. Utvecklingen de närmaste månaderna för den europeiska skuldkrisen påverkar våra möjligheter i väldigt stor utsträckning. I första hand räknar många med ett negativt scenario. Å andra sidan var det ingen som räknat med rekordtillväxt så snabbt efter krisen hösten 2008.

Det gäller alltså att vara fortsatt försiktig med nya utgifter för att minska effekterna av en ojämn konjunktur.

Annonser