När jag deltar i Regionkommittén aktiviteter brukar det handla om ekonomiska och sociala frågor. Men jag har haft möjlighet att delta i COTER- utskottet sammanträde. I det utskottet hanteras frågor om sammanhållningspolitiken.

Det är just nu intssant eftersom Kommissionen har förslag om hur den ska ändras för tiden efter 2013.

Några viktiga ändringar är på gång och som jag bejakar. Bland annat talas det betydligt mer om behovet av resultat inte enbart att göra rätt från början. Det finns en berätyigad kritik som går ut på att inte minst näringslivet och andra privata aktörer tycker det är så svårt att söka medel från EU fonderna att de avstår.

Jag känner också att de finns ett starkt stöd för tanken att det regionala inflytandet över besluten ska kvarstå. Ett tag lät det annorlunda på den svenska nationella nivån.

När jag ser resultat av politiken under perioden 2000-2006 (då Halland inte hade samma möjligheter som nu att söka) kan man konstatera att det byggdes mycket räls, vägar och vattenanläggningar för denna typ av pengar. Detta gick Sverige förbi. Under perioden bedöms över en miljon arbetstillfälle ha åstadskommits.

Det finns mycket att säga om dessa lite svårtillgängliga frågor. Sammantaget tycker ja att de halländska kommunerna ska sträva efter att agera tillsammans. Innan regionen bildades agerade jag för att det internationella arbetet skulle samordnas mellan kommunerna, regionen och högskolan. Det är dags att ta upp den tråden igen nu när den nya organisationen är på plats.

Annonser