Igår genomfördes kommunfullmäktige på ett delvis nytt sätt. Kvällen inleddes med en allmänpolitisk debatt med inriktning på näringsliv och arbetsmarknad.

Partiföreträdarna inleddes med tre minuter var. Därefter följade inlägg om två minuter. Jag tyckte först att det var väldigt kort tid, men insåg efter ett tag att debatten tjänade på de korta inläggen. Det var roligt att se flera fullmäktigeledamöter i talarstolen som inte tidigare varit uppe. Trots att debatten tog två timmar kändes det likväl relativt enkelt att lyssa och följa med. Den här debattformen tycker jag kan återkomma. Kanske replikerna ska kortas till en minut.

För egen del framhöll jag att det finns goda förutsättningar för näringslivet i Halmstad, samtidigt som vi behöver vässa oss på några punkter.

Det är en stor styrka för Halmstad att det finns så många olika typer av företag och offentliga arbetsplatser. En bred arbetsmarknad är en viktig förutsättningar för en tillväxtkommun.

Vi har emellertid anledning att förstärka samarbetet mellan högskolan, näringslivet och kommunen för att öka verkningsgraden av det som sker. Science Park spelar en viktig roll för innovativa nya företag som vill etablera sig, men jag tror även att kopplingarna mellan forskning och näringsliv kan accentueras.

Debatten visade också en skillnad mellan socialdemokraterna och allianspolitik. Socialdemokraterna i Halmstad verkar vara väldigt fast förankrade i idé att den privata tjänstesektorn inte ska få chansen att utvecklas i Halmstad. Jag tycker det är bra att vi har infört utmaningsrätt i Halmstad. Jag tycker också att det är bra att vi har privata arbetsgivare inom vård, skola och omsorg. Men det är inget självändamål, lika lite som det inte borde vara ett självändamål att driva verksamhet i kommunal egen regi.

Det viktigaste ska alltid vara att tillgodose en god kavlité till invånarna. Jag tycker vi har fått ett tydligt kvalitetsfokus genom att vi i Halmstad nu har olika aktörer inom både handikappomsorg och äldreomsorg. De privata aktörerna uppenbarligen för en tillsyn som i flera fall är mer omfattande än den vi genomför kring kommunens egen verksamhet.

Annonser