Idag beslutade regionfullmäktige om budget och skattesatser m.m. för 2012. Debatten var relativt odramatiskt. Det blev dock lite oväntat den socialdemokratiska oppositionen som hade mest att förklara. Debatten visade att deras förslag inte var finansierat. Sannolikt var det fråga om en felräkning från (s) sida, men det är så klart inte bra för ett parti som vill göra anspråk på att ta ansvar.

För egen del talade jag under den allmänpolitiska debatten om de förändringar som sker i omvälrden. Det är nya regionbildningar på gång i Sverige. Hur det ska bli är inte klart. De folkvalda i olika delar av landet har med några undantag (däribland Halland) inte bestämt sig fullt ut.

Jag tror att staten kommer att hinna före. Den statliga indelningen kommer troligen att se annorlunda ut om några år. Det kan för Hallands del innebära att landshövdingen för vårt län inte finns i Halmstad. Det blir naturligtvis inte optimalt om den statliga indelningen skiljer sig alltför mycket från den folkvalda regionala indelningen.

Vi i Halland kan därför inte betrakta vårt regionprojekt som avslutat. Jag märker i mina kontakter, inte minst med en del småländska kommuner, att det finns ett intresse för Halland. Halland och västra Småland har i många stycken en gemensam geografisk region för arbetsmarknad och näringsliv. Det finns kraft i detta att ta vara på. Jag menar att vi i Halland ska vara aktivt öppna både för mellanregionalt samarbete och dialog om nya regionbildningar. Detta är en viktig uppgift för Region Halland att jobba med.

Halland har mer att göra när det gäller det regionala tillväxtarbetet. När det gäller turism finns det all anledning att marknadsföra Halland som en destination, snarare än att varje kommun för egen del gör sina aktiviteter. Det gäller även andra näringslivsfrågor. Arbetet med Hallands hamnar är ett bra exempel på kommunalt initivt med regional betydelse.

Jag upprepade i debatten också behovet av att undersöka möjligheterna till att låta pågatågen trafikera södra Halland.

Halland har en stor potential att fortsätta att utvecklas. Vi ska ta tillvara den goda samverkan mellan våra kommuner och samtidigt utveckla ansträngningarna att tillsammans med andra aktörer skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt i vår region.

Annonser