Handeln har traditionellt en stark ställning i Halmstad. Det finns en välutvecklad centrumhandel med ett varierat utbud av butiker. Vi har dessutom två halvexterna områden i Flygstaden respektive Stenalyckan/Eurostop. Sammantaget innebär det ett attraktivt erbjudade till både halmstadsbor och tillresande.

För närvarande pågår ett arbete med att öka centrums attraktionskraft där kommunen, fastighetsägarna och handlarna tillsammans arbetar med utveckling av centrummiljön både avseende fysisk utformning och innehåll. Kommunen är dessutom redo genom ett redan beslutat planuppdrag att arbeta med utvecklingen av Eurostop.

Jag noterar att Väla i Helsingborg under hösten varit mycket aktiva med att marknadsföra sin butiker gentemot södra Halland. Flera relativt påkostade magasin skickas ut samtidigt som annonserna på busshållplatser vill locka kunder till Helsingborg.

Enligt min mening blir konkurrensen allt tydligare. Det handlar för kunderna om att välja mellan att åka till Väla eller att handla i Halmstad. För några år sedan talades det en del i Halmstad om konkurrensen mellan centrumhandeln och de halvexterna centra vi har. De flesta upplever nog att det nu gäller till att se helheten. Det känns som om det är dags att tydligare formulera och presentera ett samlat erbjudande som handlar om hela Halmstads potential när det gäller handelsutbudet i vår kommun. Vi har en stor kundgrupp som reser från delar av Halland och Småland till Halmstad.

Jag vet ju att det finns ett brett utbud i Halmstad och många butiker med ett attraktivt sortiment. Men handel idag är inte enbart att köpa. Det är också att uppleva, mötas, äta, titta sig omkring etc. I det perspektivet blir en gemensam marknadsföring av handeln i Halmstad viktig.

 

Annonser