Det är mycket viktigt att det skapas ännu bättre förutsättningar för fler unga att komma in på arbetsmarknaden. En praktikplats är en av flera vägar för att nå ett jobb. Det är också en möjlighet för arbetsgivare att presentera sina arbetsplatser. Det är särskilt viktigt i en tid då generationsskiftesfrågan är särskilt aktuell.

I dagarna går en rad lokala aktörer ut med ett upprop för att flera ska erbjuda arbetsplatser. Arbetsförmedlingen, kommunen, näringslivet m.fl. agerar i frågan.

Jag ser fram emot de resultat som detta kan generera för våra ungdomars bästa.

Läs gärna mer på: http://www.halmstadsnaringsliv.se/website1/1.0.1.0/688/1/

Annonser