Numera ordnas det olika typer av arrangemang för att lyfta fram personer som gjort något extra. Inom idrotten och kulturen är detta vanligt sedan länge. Vi har Idrottsgalan och Fotbollsgalan som har blivit institutioner i sina fält. Kultur i vid mening har galor för olika segment, såsom film, musik etc.

I Halmstad arrangeras sedan 2004 en gala som har till syfte att lyfta fram det lokala näringslivets betydelse och uppmärksamma företag eller personer som på olika sätt utmärkt sig.

Galan som arrangeras av Halmstads Näringslivs AB har blivit en möjlighet inte bara för att dela ut kommunens pris Årets Entrepenör utan även blivit en plattform för andra organisationer inom näringslivet, som genom galan får större uppmärksamhet för sina priser.

Många vill delta. Galan har utvecklats till ett årligt och populärt arrangamang för näringslivet i Halmstad. När det gäller priserna så har deltagande organisationer varierat något mellan åren. Vissa priser har varit med varje år, andra har förändrats. Men det delas ut cirka tio priser varje år.

Jag noterar att det förs en diskussion om manliga och kvinnliga pristagare.  De uppgifter jag har pekar på att lite drygt 80 priser har delats ut på Galan i Halmstad sedan 2004. Av dessa priser har 20 gått till kvinnor. Därtill kommer tio kvinnor som varit prismottagare tillsammans med män. Det är med andra fler kvinnor som tagit emot priser än de siffror som den senaste tiden cirkulerat i media.

Det är fortfarande så att den dominerande andeln företagare är män. Personligen tycker jag dock att utvecklingen gått framåt de senaste åren. Allt fler kvinnor väljer företagandet som livsstil och arbete. Det är mycket bra. Det märks inte minst på lokal nivå där vi möter många små- och medelstora företag, med kvinnor i ledande positioner.

Ett väl fungerande lokalt näringsliv är viktigt för tillväxten i vår kommun och vår region. Det är också en viktig framtidsfråga. Därför var det extra roligt att kunna välkomna så många yngre deltagare på årets Gala. En ny generation företagare är på frammarsch i Halmstad. Kanske är det så att utvecklingen av Ung Företagsamhet i skolorna, arbetet med Science Park, den allmänna diskussionen om behovet av mer entreprenörskap i kombination med en positivare inställning till företagande börjar ge resultat. I det läget tror jag det är viktigt att förstärka denna utveckling med att lyfta fram goda exempel och förebilder som fler kan lära och låta sig inspireras av.

 

Annonser