Igår presenterade kommunchefen Fredrik Geijer sin utredning och sina förslag till förändrad organisation för kommunens näringslivsarbete för kommunstyrelsens ledningsutskott.

Politikerna har tagit emot utredningens förslag men inte tagit ställning till innehållet. Jag räknar med att ärendet åter kommer på utskottets bord i samband med sammanträdet i ledningsutskottet den 7 februari. Under den tiden skapas möjligheter till ställningstaganden i partierna. Ambitionen är att eventuella förslag till förändringar ska kunna beslutas av kommunfullmäktige i maj.

Det innebär sammtidigt att nuvarande organisation för HNAB och kommunens förvaltningsorganisation kvarstår tills vidare.

Det har varit en relativt öppen process kring denna frågan. Olika delar av näringslivet har lämnat synpunkter till utredningen. Intresset är fortsatt stort för det vidare arbetet.

Det gäller nu för oss i politiken att på ett tydligt sätt formulera vad vi vill ska uppnås med vårt näringslivsarbete. Det blir naturligtvis vägledande för hur vi bedömer att vi ska organisera oss internt i kommunen för att på bästa sätt kunna ge service till och möta det lokala näringslivet.

Det är särskilt viktigt anser jag att hitta bra former för fortlöpande dialog och deltagande från näringslivet när det gäller hur kommunen och näringslivet gemensamt ska kunna utveckla Halmstad. Den delen berörs inte närmare i utredningen och där gäller det att vi hittar en bra ordning.

Förutom en närvarande och engagerad dialog är det viktigt för mig är att vi hittar en bra form att arbeta med strategiska och långsiktiga frågor kring näringslivets utveckling samtidigt som vi hittar smidiga sätt att arbeta med myndighetsutövningen i dess olika delar.

 

Annonser