Elever och personal på Hallägraskolan har väntat länge på att bygget av den nya Söndrumsskolan ska starta. Kommunen beslutade den 24 november 2010 efter genomförd upphandling att anta den entreprenör som hade det bästa anbudet.

Nu befinner vi oss ett drygt år senare. En entreprenör som inte fått jobbet har återigen överklagat kommunens beslut.

Lagen om offentlig upphandling är viktig för att skattebetalarna ska få valuta för pengarna och inte betala överpris på olika byggen.

Men nu känner jag att situationen är ohållbar. Det är inte rimligt att det ska kunna gå ett drygt år från beslut om entreprenör utan att bygget kan starta. Kommunen är bakbunden av företagens agerande och domstolarnas handläggningstider.

Kommunen har en färdig projektering och pengar anslagna för den nya Söndrumsskolan. Under tiden överklagar de olika byggföretagen, samtidigt som kommunens kostnader för tillfälliga lokaler ökar och eleverna får vänta på en ny och ändamålsenlig skola.

Självklart ska ett kommunalt beslut kunna överklagas av inblandade företag. Men hur långt ska man få gå? Ibland borde ett företag överväga hur kommunens långsiktiga förtroende för företaget som leverantör påverkas av ett agerande som präglas av att de juridiska möjligheterna utnyttjas maximalt.

Om någon fälls för ett brott är det rimligt att man ska kunna få sin sak prövad i olika instansordningar för att garantera rättssäkerheten. Men är det rimligt frågar jag mig att få sin sak prövad i instans efter instans för att få hem en affär till det egna företaget, om det allmänna i slutänden förlorar åtskilliga miljoner i kostnadsfördyringar.

Upphandlingsförfarandet är tänkt att spara pengar åt skattebetalarna och erbjuda entreprenörer ett underlag för att kunna beräkna ett anbud. Byggföretagen får sedan bygga, skapa jobb och fungera som företag. Det är ju inte jurister och konsulter som i första hand ska tjäna pengar på att kommunen beslutat att bygga en ny skola.

Det kanske krävs lagändringar eller annorlunda rutiner för upphandlingsförfarandet. Faktum kvarstår att det inte är acceptabelt att det ska behöva dröja mer än ett år från tilldelningsbeslut innan ens spaden är i jorden för den nya Söndrumsskolan.

Annonser