Det nya året har startat och med det nya föresatser. Säkert är det många som liksom jag har ambitioner att göra saker ännu bättre detta år. Några särskilda nyårslöften har jag inte utfärdat för mig själv.

Sociala medier och hur politiker har diskuterats en del i medier. Facebook, Twitter och bloggar är vanliga. Hemsidor talar nästan ingen om längre. Det kan man ha som en anslagstavla kanske, men hemsidan saknar möjligheten till snabba och enkla uppdateringar i de flesta fall.

Facebook är rätt enkelt att använda och kan skötas per mobiltelefon, men för min del har jag inte ambitionen att göra inlägg där varje dag. FB tycker jag passar bra för att ge snabba uttryck för vad man känner/tycker eller håller på med just nu.

Bloggen tycker jag är mest intressant att jobba med. Den ger utrymme för att snabbt kunna meddela en ståndpunkt eller information i en aktuell fråga. Det finns plats för att göra detta i ett format som tillåter att man mer text än FB och Twitter. Den kan dessutom läsas av alla. En del prenumererar på inlägg. Tidigare hade jag ett nyhetsbrev med en sändlista via e-post. Jag tycker fortfarande det är en bra form, men inte för dagsaktuella snabba synpunkter.

Man får också betänka att oftast är det inte många minuter per dag som står till förfogande för skrivande. I vart fall hoppas jag att kunna utveckla mitt bloggande så att det blir fler inlägg 2012 än det var 2011.

Annonser