Den första veckan har jag kunnat jobba med förberedelser av olika slag. Planering av möten och verksamheter under 2012. Det är redan mycket inbokat, men jag har lagt in tid för fler företagsbesök under 2012. Särskilt roligt är det när företag hör av sig och vill ha ett besök. Så är fallet med National Gummi som jag besöker på fredag den 13/1. Det är en stor verksamhet i vår södra kommundel.

Vi har ett första sammanträde med ledningsutskottet där det blir diskussion bland annat om e-förvaltning. Jag tror det finns mycket att göra för att öka servicenivån med hjälp av e-förvaltning. Men det brukar kräva rätt stora invetseringar initialt.

Det blir också ett besök på Vallåsskolans kök. Jag har besökt några av kommunens kök under de senaste veckorna. Det är verkligen roligt att se att ett politiskt initiativ fått så bra genomslagskraft. Jag tänker på Femklöverns extra satsning på förhöjda matupplevelser både i skolor och äldreboenden. Med relativt små medel så har entusiastiska och kunniga medarbetare gjort att Halmstad fått till och med nationell uppmärksamhet för hur vi jobbar med mat och matupplevelser.

Kommunberedningen har sitt första sammanträde för året. Det äger rum i Kungsbacka. Flera högst aktuella frågor står på dagordningen, bland annat biogasutredningen i länet, trafikförsörjningsprogrammet och framtidens hemsjukvård.

Dessutom är det är en del interna planeringsmöten inom Femklövern och vi har ett första sammanträde med Femklöverns verksamhetsberedning inför budgetarbete. Vi börjar med att se över de konkretiserade målen.

Annonser