Igår genomförde Hallandstrafiken ett informationsmöte om den framtida kollektivtrafiken på Kärleken. Det var en välbesökt lokal. Många intresserade. Jag uppfattade saken så att de flesta önskar att linjen 40 ska trafikera området på på ett sätt som skapar en god tillgänglighet för invånarna. Det är ett naturligt önskemål.

Jag inser samtidigt att alla vi som är förespråkare för att fler ska intressera sig för att åka kollektivt har en utmaning framför oss. Kollektivtrafiken kom till en gång för att människor som saknade tillgång till bil skulle ha goda möjligheter att ta sig till arbete eller förflytta sig på sin fritid.

Nu är ambitionerna större. Nu är det en uttalad målsättning att även få fler bilister att åka buss oftare. Det leder till lägre miljöbelastning och färre antal bilar i stadskärnor som i de flesta fall inte är dimensionerade för de biltrafikökningar som vi ser.

Det finns en hel del studier som visar att en viktig åtgärd som får fler att välja buss är ett linjenätet som är relativt rakt, enkelt att förstå och snabbt. Förlorar bilisten mycket tid på att åka buss i relation till att ta den egna bilen, så väljer många att ta bilen trots att kostnaderna för drivmedel hela tiden ökar.

Området Kärleken och Sofieberg kommer att få många fler invånare under de närmaste tio åren. Dessutom öppnas nya verksamhetsområden med stora arbetsplatser på Kårarp och Vrangelsro. Det är därför nödvändigt att Hallandstrafiken studerar olika alternativ för att möta den utveckling som kommunen aktivt medverkar till och som jag inte tror att det finns invändningar emot.

Vid mötet talades om olika alternativ för en ny busslinje. Men en ny sträckning av stomlinjen behöver ju inte innebära enbart nackdelar, som jag tror att många är oroade för.

Det koncept som nu utvecklas handlar ju om att komplettera stomlinjer med bussar som med lägre turtäthet trafikerar andra delar av området. En generell ambition är att det ska finnas busshållplatser ca 400 meter från bostaden. Vill man minska det avståndet så är det förenat med kraftigt ökade kostnader. Det finns då andra lösningar man kan överväga i form av s.k. närtrafik som är anropsstyrd och biljettpriset är detsamma som för en vanlig buss.

De bedömningar som nu görs är att linje 40 inte kommer att få en ny sträckning i år och knappast heller under nästa år. Det finns fortfarande tid att hitta lösningar. Regionfullmäktige kommer i juni att ta ställning till trafikförsörjningsplanen. Den kommer dessförinnan att ha varit på remiss hos kommunerna. Hallandstrafiken kommer även att bjuda in till ett öppet informationsmöte i respektive kommun.

Jag välkomnar att många är engagerade i hur vi ska utveckla möjligheterna att åka buss i Halmstad.

Annonser