Så här på fredagseftermiddagen kan jag lägga en intressant arbetsvecka till handlingarna. Ett verksamhetsbesök i Vallåsskolans kök och ett företagsbesök på National i Trönninge var några av aktiviteterna.

Besöket på National blev intressant på flera sätt. Jag fick inspel om bl.a. vilken typ av stöd eller hjälp som kan vara intressant för en företagare ur ett EU perspektiv. Det blev också tydligt att det som händer i Kina påverkar näringslivet i vårt närområde. Det är inte fel att fortsätta de diskussioner som påbörjats i kommunstyrelsen om att öka kunskapen om Kina och Kinas påverkan.

Nästa vecka inleds som vanligt på måndagar med en fullmatade arbetsdag med interna möten i Femklövern. På kvällen får våra förtroendevalda information om aktuella planer kring resecentrum, transportplan och fördjupad översiktsplan för staden.

På tisdagen står på tur årets första träff med Femklöverns ordförandegrupp. Jag har nöjet att ta emot elever från Osnabrück i kommunfullmäktiges sessionssal innan eftermiddagen ägnas åt sammanträde med kommunstyrelsen.

Jag är senare i veckan med på SKL:s internationella dag och den månatliga träffen med SKL:s politikergrupp. För min del är det möte med internationella beredningen, som bland annat får besök av Danmarks ambassadör i Sverige med anledning av att Danmark nu har ordförandeskapet i EU.

Annonser