Ibland får man ta sig tid att läsa dokument som inte omedelbart är kopplade till den kommunala ärendenhanteringen. Arena för tillväxt publicerar varje år ”Sveriges nya geografi” . Det är ett lättläst häfte med illustrativa kartor som beskriver befolkningsutvecklingen i olika avseenden.

Vi kan se att Halmstad ligger i ett område med god befolkningstillväxt. Vi ser också att andelen unga under 20 år i procent av kommunbefolkningen är lägre i Halmstad än i övriga länet. Vi ligger bra till i Halmstad när det gäller andeln elever med fullföljd gymnasieutbildning. Halmstad sticker också ut i avseendet att andelen förvärvsarbetande som arbetar i kunskapsintensiva tjänstenäringar är högre i Halmstad än i det närmaste geografiska omlandet.

Ibland kan det vara bra att kika lite i statistik. Bilden av den egna kommunen måste uppdateras regelbundet för att vi ska gör rätt saker. Bilden av Halmstad som en kommun som idag är betydligt mer kunskapsintensiv än många av grannkommunerna är intressant och sannolikt delvis ny för många.

Halmstads styrka är bredden i näringslivet. Vi måste emellertid även ha tydligare spets i vissa avseenden. Mot den bakgrunden är det intressant att förädla den utveckling som är på gång inom Högskolan i Halmstad. På vilket sätt högskolan, kommunen och näringslivet tillsammans kan medverka till att utveckla Halmstads näringsliv blir därför en viktig utmaning för oss.

Annonser