Det var intressant att läsa kommunrådskollegan Henrik Oretorps inlägg på hans blogg idag. Det handlar om att skapa tydlighet mellan kommun och näringsliv. Vi drar åt samma håll och jag känner att det kan komma något mycket bra ur denna diskussion.

Den utredning som gjorts på Stadskontoret har sin förtjänst inte minst på det viset att den ställt frågor på sin spets genom sina förslag. Den har lämnat långtgående förslag som tvingar fram en djupare diskussion. För egen del har jag redan uttalat att jag först och främst ser ändrade arbetssätt i stället för stora organisationsförändringar.

Nu återstår ett par veckor innan politiken ska ta upp frågan till ny behandling på ledningsutskottet. Det är av godo att det uppstått en bra debatt innan dess.

Annonser