En gång per månad träffas kommun- och landstingspolitiker i SKL:s regi inom ramen för SKL:s beredningar. Det är ett utmärkt forum för att få ökad kunskap om vad som är på gång i olika avseende. När den moderata gruppen möts har vi ofta besök av någon företrädare för regeringen. Denna gång kom Beatrice Ask och redogjorde för de relativt många lagförslag som är på väg fram inom justitiedepartementet.

Eftersom jag är vald till EU:s regionkommitté så är jag även adjungerad till SKL:s internationella beredning. Denna gång hade beredningen besök av Danmarks ambassadör i Stockholm. Hon redogjorde för de prioriteringar som det danska ordförandeskapet vill lyfta fram under första halvåret 2012.

Det handlar om fyra punkter. Stabilitetsfrågorna och de ekonomiska utmaningarna för Europa är en självklar punkt. Arbetet för ett mer dynamiskt Europa är den andra punkten. Inom detta område är ett antal lagförslag från kommissionen på gång. Det gäller till exempel arbetstidsdirektivet, upphandlingsfrågor, en digital inre marknad m.m. Dessa kommer naturligtvis att påverka kommunerna direkt. Klimatfrågorna är den tredje punkten och till slut arbetet för ett säkert Europa.

För oss i Halland är frågan om sammanhållningspolitikens utformning efter 2013 särskilt viktig. Det finns en diskussion om att EU:s fonder främst ska gå till de delar av Europa med lägst tillväxt. Personligen tror jag det är viktigt att även tillväxtområden som till exempel Halland kommer ifråga eftersom de områden som tillåts växa samtidigt generarar tillväxt också i andra områden.

Det är egentligen märkligt att det i så liten utsträckning förs en diskussion i Sverige om hur sammanvävt vi lever i en global ekonomi. Det är inte enkelt att göra det på ett pedagogiskt sätt. Men det är nödvändigt med ökad förståelse för att kunna fatta rätt beslut på lokal nivå.

Annonser