Nästa vecka har vi redan månadsskifte. Jag inleder veckan bland annat med att vara ordförande på Söndrumsmoderaternas årsmöte i Tylebäck. Kommunstyrelsen har möte hela tisdagen. Det är ett informations- och diskussionsmöte. KS arbete har verkligen förändrats det senaste året. Tidigare var det mest ett sammanträde där beslut klubbades. Men nu är det en möjlighet till diskussioner på ett helt annat sätt.

På tisdag blir det delrapport från den utredning som håller på att titta på förutsättningarna för Hallands hamnar att bilda ett gemensamt bolag för Halmstad och Varberg. Vi kommer att tala om den strategiska näringslivsutvecklingen i Halmstad. Det känns bra att strategifrågorna blir tydligare i KS. Det aktuella projektet om Stadens hjärta finns också på agendan. Därutöver ett antal beslutsärenden från samhållsbyggnadsutskottet.

På onsdag förmiddag är det ett viktigt kunskapsmöte i Varberg om framtidens hemsjukvård. Det är en fråga som följt med under många år. Fördelningen av kostnader och ansvar mellan kommunerna och regionen är ännu inte löst på ett bra sätt. Vi får se om Varbergsmötet kan ge oss ökade kunskaper i frågan.

Därefter har jag förberedelser för sammanträde med styrelsen för Halmstad Rådhus AB senare i februari. Vi har ett möte med juryn för det s.k. LIFE priset som Entreprenörsregionen delar ut till bästa uppsats av lärarstudent som skriver om entreprenöriella ämnen. Lite trist att det är så få som söker. Priset är trots allt på 50 000 kronor. I år är Älmhult ordförandekommun vilket innebär att prisutdelning sker där i oktober. Vi ska se över kriterierna för priset.

För min del blir det därefter KSO konferens i Stockholm i slutet på veckan. Arbetsmarknadsministern, finansmarknadsministern och infrastrukturministern finns med på agenden, liksom både moderaternas partisekreterare och biträdande partisekreterare. Det är alltid givande att träffa sina KSO kollegor och få möjligheter till ett erfarenhetsutbyte.

Annonser