Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen fördes två framtidsinriktade diskussioner på kommunstyrelsen. Ledamöterna fick en delrapport från utredningen om HallandsHamnar.

Utredarna pekar på de goda marknadsmöjligheter som ett sammanslaget bolag kan få i och med att Varberg och Halmstad tillsammans blir en av Sverige tio största hamnar. En mer komplett underlag kommer att vara klart om en dryg månad. Därefter återstår en politisk behandling i Varberg och Halmstad.

Lyckas vi sy ihop detta på ett bra sätt så ser jag goda möjligheter till förbättrad regional tillväxt i Halland.

Idag lyftes den näringspolitiska strategin in på kommunstyrelsens bord på ett bra sätt. Halmstad har blivit en kommun där andeln högutbildade är större än för ett antal år sedan. Vårt näringsliv innehåller fler kunskapsintensiva företag. Men vi behöver utvecklas ytterligare i den riktningen. Vi ser till exempel att ”framtidens elektronik” är ett segment som skulle kunna utvecklas väl och bli en tillväxtfaktor.

I det större perspektivet är utmaningen att utnyttja Halmstads läge. Å ena sidan ligger vi i utkanten av två regionen, Göteborg och Malmö. Å andra sidan så ligger vi centralet mellan dessa båda storstäder samtidigt som vi har en mycket tydlig koppling till de småländska industriregionerna.

Jag känner att vi nu är på gång med en process som skapar känsla och nerv i företagsutvecklingen. Det startar och etableras många företag i Halmstad, men vi har en uppgift att formulera visionen så att alla kan sträva åt samma håll för att förstärka våra positiva tillväxtfaktorer.

Annonser