Veckan har som vanligt passerat i snabbt tempo. Vi har haft möte med både ledningsutskottet och kommunstyrelsen. Likaså har vi inom Femklövern jobbat med de konkretiserade målen inför kommande budget.

I onsdags var jag i Bryssel på sammanträde med det ekonomiska och socialutskottet i regionkommittén. På dagordningen stod bland annat ställningstagande till den europeiska globaliseringsfondens framtida utformning. I en förberedande diskussion inför en kommande rapport talade vi om ”sociala företag”. Jag framförde uppfattningen att rapportören bör ha med tydliga skrivningar om behoven av att göra det möjligt för kommuner att handla av sociala företag utan att komma i konflikt med upphandlingsregler.

För egen del tänker jag på de möjligheter som kan finnas för människor med funktionsnedsättning som idag t.ex. arbetar inom daglig sysselsättning att kunna starta sociala företag. I ett sådant fall agerar man inte på en marknad med samma förutsättningar som företag i allmänhet. Samtidigt kräver detta en tydligare definition av sociala företag, vilket jag också uppmanade rapportören att diskutera i sin rapport, som troligen kommer på utskottets bord i slutet på april.

Nästa vecka är det sammanträde med både Rådhus AB och verksamhetsberedningen. Verksamhetsberedningen har att ta ställning till resultatbalanseringar för 2011. Redan nu vet vi att det preliminära bokslutet pekar på ett balanskravsresultat på ca 188,5 mkr. Det känns bra att Halmstads ekonomi fortsätter att vara god. Att ta ansvar för ekonomisk uthållighet är viktigt för att kunna säkra en god kommunal service.

Regionfullmäktige har sammanträde på onsdag. Förutom ett antal beslutsärenden så ägnas tid åt omvärldsanalys och information kring arbetet med trafikförsörjningsplanen. Det låter lite abstrakt med trafikförsörjningsplanen, men den handlar ju om hur vi ska prioritera utvecklingen av tåg- och busstrafiken, som har så stor betydelse för så många människor.

Jag kommer, tillsammans med några kollegor, också att besöka Växjö och kommunledningen där. Halmstad har sedan många år ett informationsutbyte med Växjö en gång om året. Båda kommuner växer snabbt och står inför liknande utmaningar, vilket gör det intressant att jämföra hur vi jobbar.

Annonser