Arbetet med att ta fram ett underlag för att kommunfullmäktige i Halmstad och Varberg ska kunna ta ställning till ett gemensamt hamnbolag går in i en ny fas. Expertutredningen kommer inom kort att lämna ifrån sig sin slutliga bedömning. Den pekar på att det finns goda möjligheter att inom ramen för ett gemensamtägt bolag kunna möta framtida hamnkunder på ett bra sätt. Under en rätt lång följd av år har hamnarnas omsättning varit relativt konstant eller till och med dalat något. Men gemensamma resurser är möjligheterna sannolikt betydligt bättre.

Men frågan är större än två hamnar. Det finns ett övergripande kommunalt perspektiv som nu ska läggas till. Det handlar om hur vi på bästa sätt ska lösa ägarstyrningsfrågan, men vi behöver även se frågan ur ett samhällsbyggnadsperspektiv innan vi tar ställning.

Min bedömning är att frågan bör kunna behandlas i kommunfullmäktige innan sommaren.

Annonser