Nästa vecka (nr 11) är fulltecknad med aktiviteter. Kommunstyrelsens ledningsutskott har en relativt omfattande dagordning. Ett ärende som säkert kommer att uppmärksammas är Najaden. Vi är nu vid en punkt då vi måste ta långsikting ställning till hur vi ska hantera framtiden för Najaden. En utredning visar på olika alternativ. Personligen tycker jag att kostnaderna för att bevara fartyget når en nivå som inte längre är försvarbar om man inte samtidigt kan utveckla andra aktiviteter kring fartyget. I den PM som är fogad till handlingarna sägs att vi kommer att ha en årlig drifts- och underhållskostnad på cirka 600 000 kronor oavsett hur vi gör. Men innan dess återstår en omfattande renoveringskostnad.

För närvarande bedrivs renoveringen som ett arbetsmarknadsprojekt. Det projektet har varit framgångsrikt genom att ett antal personer har fått arbete.  En fortsatt renovering beräknas vara klar omkring 2017. Med den förutsättningen tycker jag det är intressant att flytta Najaden till ett nytt läge. Det känns inte rimligt att slottet ska skymmas av arbetsbodar under så många år. I denna fråga finns det säkert många åsikter. Om det visar sig att det inte skulle gå att kombinera renoveringen och arbetsmarknadsprojektet, då bli renoveringskostnaden drygt 40 miljoner kronor. Det kan jag inte tycka vara rimligt. Jag hoppas därför att det går att driva som ett projekt för att skapa arbetstillfällen.

Vi har också en årsredovisning för 2011 på väg fram. Den visar på en ekonomiskt välskött kommun. Det framgår också att Halmstad när det gäller ett antal nyckeltal för verksamheterna ligger bättre än riket. Men vi har en del kvar för att nå upp till alla våra egna högt ställda mål.

På onsdag sammanträder kommunberedningen i Falkeberg och på kvällen har jag möte med moderaternas regiongrupp i Kungsbacka. På torsdag redovisas förutsättningarna för budgetarbetet för verksamhetsberedningen. Det mesta tyder på att det inte finns något ekonomiskt utrymme alls för tillkammande verksamheter under 2013 utöver den ökning som redan finns med i nuvarande plan. Det är med andra ord ett tufft budgetarbete som ligger framför oss.

På fredagen är jag på moderaternas Sverigemöte i Örebro. En årlig konferens med ca 2500 moderata politiker. Jag har fått förtroendet att vara moderator på en seminarium om 16000 nya ungdomsjobb där bland annat försvarsministern och generaldirektören för Arbetsförmedlingen medverkar. Det ska bli intressant att leda det samtalet, vilket också kommer att ge mig möjlighet att använda de exempel som finns i Halmstads garnison när det gäller bra arbete med personalrekrytering.

Annonser