Idag kändes det helt underbart i Halmstad. Det är bara att trycka på ”gilla” knappen för det varma vädret. Jag cyklade en tur och det var härligt att se hur folk liksom vaknade upp. Cyklar putsades. Bilar städades. Gräsmattor krattades, gångar sopades etc.

Veckan som kommer går helt i budgetarbetets tecken. Det mesta av tiden är planerat för olika budgetmöten. Det ska bli intressant att se hur vi ska klara detta. Utgångsläget är att det inte finns utrymme för en enda krona utöver den ram som indikeras i planeringsdirektivet. Men vi har som vanligt en bra dialog och en realistisk insikt i att vi måste vara återhållsamma.

På tisdag är det kommunfullmäktige med bland annat beslut om handlingsprogram för hållbara transporter. Ett dokument som ska gälla till 2030. Inte så konstigt att det tagit tid att ta fram. Men jag tycker att det ser riktigt bra ut. Det kommer säkert att hålla långsiktigt eftersom det fanns en bred majoritet som står bakom förslaget när det behandlades i kommunstyrelsen.

På tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen ska beslutas om fortsatt inriktning av arbetet med resecentrum. Eftersom frågan är av så stor vikt har vi tänkt oss att slutligt beslut ska fattas av kommunfullmäktige (i april) även om det endast är ett inriktningsbeslut. Jag tycker alternativtet med en passage under järnvägen och hållplats för stadstrafiken i nära anslutning känns mycket bra.

Det bordlagda ärendet om kv. Giganten kommer upp på nytt. Juristerna hävdar att frågan ska avgöras av kommunfullmäktige och inte av kommunstyrelsen som planerat. Vi får se hur det blir med den saken. Dessutom ska vi ta ett remissvar om West Sweden. Nu verkar det som Västra Götaland och Göteborg drar sig ur organisationen. Då blir det en helt ny spelplan.

I det läget känns det rimligt att jobba med EU-frågorna i första hand genom ett samarbete mellan de halländska kommunerna och Region Halland. West Swedens stämma i Lerum i maj får avgöra organisationens framtid.

Veckan avslutas med bolagsstämma med Hallandstrafiken då jag även formellt lämnar styrelsen. I stället för att regionstyrelsen även ska utgöra även styrelse för Hallandstrafiken, så ska en av regionfullmäktige utsedd styrelse på nio personer under Gun-Marie Stenströms ledning ta över i samband med stämman.

På kvällen är det konsert med Jill Johnson på Halmstads Arena. Det ska bli kul. Jill är en härlig artist med en personlig musik som jag gillar.

Annonser