Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Halmstad. Dialogmöten med invånare äger rum runt om i Halmstad. I början på veckan var jag i Trönninge. Det var särskilt roligt eftersom det var en stor åldersspridning bland de personer som deltog. Det tycker jag är viktigt. Vi vill gärna ha dialog med barnfamiljer såväl som med dem som har barnbarn. Många intressanta synpunkter kom fram.

Det blev också tillfälle att svara på andra frågor både under och efter mötet. Det har sedan länge varit beslutat att vi i Femklövern vill bygga en idrottshall i Eldsberga. Tyvärr har planeringsprocessen dragit ut på tiden mer än vad jag tycker borde vara nödvändigt. Ett skäl uppges ha varit svårigheten att hitta en tomt.

De besked jag nu fått är att det finns mark och att Fastighetskontoret ska gå in med bygglov inom en månad. Om allt går enligt plan innebär det att hallen kommer att kunna tas i bruk hösten 2013.

Annonser