Betydelsen av Tylösand kan inte nog överskattas när vi talar både om Hemstaden Halmstad och Upplevelsestaden Halmstad. För en del är Tylösand mer känt som begrepp än Halmstad. Men jag tror vi behöver ta tillvara Tylösands varumärke på ett bättre sätt.

Min kommunrådskollega Henrik Oretorp och jag skrev en artikel i Hallandsposten den 17 juli där vi diskuterade betydelsen av att utveckla Tylösand. Glädjande nog har det kommit reaktioner. En insändarskribent var visserligen negativ till initiativet. Jag har också fått mail med konkreta förslag.

Idag träffade jag en av dem som hörde av sig, halmstadsbon Anders Jönsson. Han gjorde inom ramen för Tylösands Trivselföreningen ett arbete 2004 som tog fram ett stort antal idéer och förslag för att utveckla Tylösand. Det var mycket intressant att ta del av det underlag som tog sikte på ett ”aktivare Tylösand”. Det handlade om allt från ”specialicerade stränder”, förstärkt utbud av aktiviteter, marknadsföring, tillgänglighetsanpassning etc.

Jag uppskattar verkligen när den här typen av konkreta idéer kommer fram. Även om det var några år sedan dessa togs fram så kan jag konstatera att en del genomförts, annat finns med i planer, men mycket är fortfarande är aktuella som idé.

Femklövern har tagit initiativ till att komma en bit på vägen. Kommunstyrelsens sammhällsbyggnadsutskott gav därför samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett planprogram för Tyludden 1:1, som är en del av Tylösandsområdet.

Syftet är att pröva om det finns möjligheter till restauranger, pensionat och parkering med flera ändamål i området från stranden vid livräddartornet över Tjuvahålsvägen ner mot Tjuvahålan. Tanken är att på det viset få ett helhetsgrepp. Planprogrammet finns tillgängligt på kommunens hemsida och kommer att presenteras på ett samrådsmöte i Tylebäck den 15 augusti kl. 18.00

Planen tar upp förslag inom tre områden ”Badort och B&B”, ”Strandliv” och ”Fiskeläge och konferens”. Jag tycker dessa förslag känns intressanta. Det krävs en uppsnyggning av området och en tydligare koppling mellan dess olika delar.

Personligen tror jag det är av betydelse att det skapas flera typer av boenden för besökare i området. Ett B&B hade varit ett intressant komplement. Planprogrammet nämner också upprustning av den befintliga lekplatsen och föreslår även ett utomhusgym som en kompletterande aktivitet bara för att nämna en del av det som omnämns i planen.

Även om planprogrammet handlar om en del av Tylösand så är det viktigt att koppla ihop alla delar med tydliga stråk, aktivitetesytor m.m.. Jag hoppas att vi kan göra detta i översiktaplanen som kommer att vara klar i början av 2014. I den ska det finnas ett avsnitt som handlar om stränderna i hela vår kommun. Det är viktigt för att kunna marknadsföra Halmstads kuslinje och hur karaktören skiftar.

En del besökare vill söka sig till Tylösand för att platsen erbjuder ett strandliv av internationell klass med brett utbud i delar av området.  Andra kanske vill komma till Halmstads kust och bada vid Stensjöstrand som har en helt annan karaktär.

Annonser