Denna arbetsveckan är lugn vad avser mängden möten. Nästan inte ett enda fast möte. Det känns riktigt bra. Jag hinner läsa in mig på ärenden som ska komma upp till beslut i höst, planera hösten verksamhet etc. Egentligen känner jag mig mer effektiv nu än när det ena mötet följer slag i slag på nästa.

Listan är rätt lång på frågor som vi ska arbeta med de närmaste veckorna. Näringslivsutredningen slutdiskuteras och beslut formuleras. Men vi har en rad samhällsbyggnadsplaner som är under arbete. Jag tror också att avfallsplanen och renhållningsordningen kommer att kräva uppmärksamhet. Den berör många människor även om titeln kanske inte i första taget berör. Översiktsplanen löper vidare, men inte av sig självt. Den kräver mycket uppmärksamhet.

Rikspolitiskt är jag är naturligtvis nyfiken på vad finansministerns förslag om ränteavdrag inom koncernbolag kommer att innebära för de kommunala bolagen. Ska de tvingas låna på marknaden till sannolikt högre ränta än om man lånar av kommunen? Borg har sagt att det inte behöver bli fallet, men vi får se vad propositionen i höst slutligen säger.

En annan rikspolitisk fråga av stor betydelse är det reformerade skatteutjämningssystemet. Halmstad och Halland är stora förlorare på en förändring av det slag utredningen föreslog. Ska detta få genomslag redan 2014 så får det trista effekter för möjligheterna att lägga fram en budget för 2014.

Annonser