Senare i augusti så kommer Boendedemokratidagarna att genomföras i Halmstad. Det är en årligt återkommande mötesplats för alla som arbetar med boende- och boendeinflytandefrågor hos bostadsföretag och i Hyresgästföreningen.

Det är rätt ofta som jag blir ombedd att hälsa deltagare välkomna till olika möten och konferenser i Halmstad. Det är något jag gärna gör eftersom det är en möjlighet att säga något om Halmstad inför en intressant publik.

I eftermiddag har jag jobbat lite med att förbereda de ca fem minuter jag har till mitt förfogande. Märkligt att korta anförande ofta kräver mer förberedlser än längre. Ingen nyhet i och för sig. Även om man kanske inte inser det själv förrän man verkligen jobbar med sitt lilla tal. Märkligt att man ska behöva återerfara denna sak varje gång man sätter igång att skriva.

Det som är roligt är att ett möte av detta slag läggs till Halmstad för att andra ska få ta del av det utvecklingsarbete som både kommunen och HFAB lägger ned i området Andersberg.

Jag ska också försöka att formulera några generella tankar kring de kommunala bostadsbolagens roll.

Annonser