Jag har endast tagit del av mediauppgifter om att Socialstyrelsen vill strama upp regelverket så att legitimerad sjukvårdspersonal som arbetar frivilligt utanför ordinarie arbetsuppgifter i praktiken får det svårare att ställa upp för föreningar och organisationer med sin kunskap.

Däremot går det uppenbarligen bra för personer som inte arbetar med sjukvård i sin yrkesutövningen, men som genomgått viss utbildning, att hjälpa till med vissa sjukvårdsinsatser på frivillig grund.

Men reservation för att jag inte läst in mig på alla fakta, så säger det en del om hur långt det offentliga Sverige ibland går för att nå perfektion. Det är naturligtvis bra att alltid sträva efter att allt så bli rätt enligt alla regler. Samtidigt känner jag ibland att utrymmet för ”det goda omdömet” minskar så att det till slut inte blir så bra som det skulle kunna bli.

Det kan till och med bli så att rädslan för att göra fel gör att någon i ett visst läget inte gör något alls, för då har man i vart fall inte brutit mot några bestämmelser.

Jag kan inte bedöma om Socialstyrelsens intentioner  är lämpliga eller inte i de nu aktuella fallen. Däremot hoppas jag att det ska finnas utrymme för kunniga människor som på frivillig grund vill göra samhällsnyttiga insatser. Används det utrymmet med gott omdöme så skapar det mervärde för andra människor.

Det betyder också att man lämnar ett bidrag till ett samhälle som ”håller ihop”. Om allt enbart styrs av formella regler så tror jag det blir allt för kyligt och avskalat.

Annonser