Det finns många kommunala verksamheter som är uppskattade. En av dessa är Kulturskolan. I samband med jul genomförs mycket välbesökta framföranden som många känner till. Men alla delar kanske inte är lika kända.

Häromdagen fick jag ett litet exempel på hur man med enkla medel kan redovisa sin verksamhet. I ett klipp som finns på You Tube ge flera av verksamheterna redovisade. Det är onekligen lite roligt att se och höra om Kulturskolan i stället för att läsa om den. Klicka gärna in dig på klippet om Kulturskolan.

Jag tycker det är väldigt bra att så många ungdomar i Halmstad genom Kulturskolan får möjlighet att delta i olika former av kulturyttringar.

Annonser