Ikväll genomfördes ett samrådsmöte om planprigrammet för Tyludden och detaljplanen för restaurang (SALT). Det var ett mycket välbesökt möte trots att det underbara vädret kunde locka till andra aktiviteter.

Jag tycker det visar att det finns ett stort intresse och engagemang för Tylösands utveckling. Ambitionen med planprogrammet är att skapa förutsättningar för ett mer levande Tylösand. Glädjande nog var det många som uttryckte sig positivt om kommunens ambitoner. Men det fanns också kritiska röster.

Sedan länge vet vi att det finns delande meningar om att det ska finnas en restaurang i strandlinjen. Mest kritisk uppfattande jag att inläggen var när det gäller tanken att etablera någon form av boende ovanför Livräddartomten. Dessa synpunkter är viktiga att ta med i den fortsatta hanteringen. För egen del tycker jag det är viktigt med enklare boenden i det område där ”allt” händer på sommaren.

Jag tycker också det var bra att flera talare lyfte fram St. Olofs kapell som en viktig del av områdets karaktär och att vyn från kapellt ut mot havet inte ska skymmas. Den uppfattningen delar jag. Jag tror det går att kombinera med de tankar om sidoordnade byggnader ovan för semesterhemmet i Tjuvahålan.

Det ska bli intressant att ta del av de skriftliga synpunkter som kommer in innan den 14 september.

Annonser