Det har blivit en del uppmärksamhet i media kring den goda ekonomin i Halmstads kommun. För mig är det viktigt att vi ser på den kommunala ekonomin med en långsiktig utgångspunkt. Det bör känns som en trygghet för våra invånare att kommunen har ett starkt eget kapital.

I Dagens samhälle kan man läsa om att Halmstad har näst bäst soliditet av landets kommuner och en mycket hög andel eget kapital per invånare. Det är inget självändamål att ligga i topp i dessa tabeller, men jag tror det flesta tycker det är bättre än om det omvända förhållandet vore fallet.

Min utgångspunkt när det gäller att ta ansvar för kommunens ekonomi är att vi ska klara serviceåtagandet gentemot medborgarna på ett bra sätt utan att ha en lättsinnig attityd till hur skattemedel används. Vi måste hela tiden tänka att den ekonomi vi lämnar efter oss till nästa generation, ska vara i lika bra eller bättre skick än den vi själva fick ta över.

En god ekonomi ger dessutom möjligheter att klara tillfälliga påfrestningar till följd av yttre omständigheter.

Annonser