Idag ska vi på ledningsutskottets möte diskutera utvecklingsmöjligheter för Science Park i Halmstad. Det är en verksamhet som underlätta för företag, främst med koppling till högskolan, att bli mogna för ett marknadsinträde.

Under en tid har kommunen och högskolan talat om att stärka Science Park genom en tydligare koppling till högskolans innovationsprofil. Samtidigt är det läge att ställa frågan om fler intressenter vill vara med, kanske Region Halland och varför inte privata intressenter. Vi ser en potential i att det finns många verksamheter i Region Halland där det krävs innvationer.

Vid dagens möte kommer en inriktning på ett ägardirektiv till SPH att diskuteras. Det pekar på en tydligare inriktning för SPH som en motor för kunskapsintensiv verksamhet.

Vi har redan vidtagit en förändring av styrelsesammansättning för Halmstad kommuns del genom att det nu finns politisk representation. Jag räknar med att frågorna om Science Park därigenom ska få en tydligare plats i de politiska diskussionerna.

I SPH finns en möjlighert att utveckla innovationer och entreprenörskap. Dessa ska vi ta tillvara.

Annonser