Jag har noterat att handelsindex (som bygger på statistik från HUI och SCB) ser bättre ut 2011 än 2010 för Halmstad. Om en kommun har ett index som överstiger 100 så innebär det att summan av de som bor i kommunen och de som reser till kommunen för att handla är positivt. Väljer invånarna i en kommun att åka till en annan kommun för att shoppa riskerar index att hamna på minus.

Det har naturligtvis positivt att allt fler väljer att shoppa i Halmstad. Index för 2011 i Halmstad ligger nu på 114. I kronor så har omsättningen i handeln ökat med 171 miljoner 2011 i jämförelse med 2010.

Ibland har jag varit lite orolig för att både Ullared och Väla skulle locka till så många kunder att index för Halmstad skulle minska. Nu har det inte blivit så.

Jag är dock övertygad om att handeln hela tiden måste stå på tå för att den ska kunna utvecklas lokalt. Det krävs bland annat en högre grad av samordnade marknadsföringsinsatser för att nå kunderna.

Annonser