Frågan om Najadens framtid har verkligen upptagit mångas intresse. Det finns tydliga ställningstaganden både för och emot. Det beror säkert på att alla Halmstadbor har sett fartyget och det är förhållandevis enkelt att tycka till om det.

Frågan har flera dimensioner. Sjöfartshistoria, symbol, ekonomi, placering i Nissan, värde som turistisk attraktion, arbetsmarknadsprojekt etc. Ett perspektiv som inte belysts tillräckligt är ägarfrågan. Låt oss anta att Najaden har ett värde. Varför ska i så fall kommunen finansiera och äga Najaden?

Det förslag som nu läggs fram innebär en möjlighet för andra att ta över Najaden. Det betyder både ett kostnads- och driftsansvar, men kanske också en möjlighet att göra fartyget mer publikt.

Kostnaderna är betydande. Jag vill gärna först nämna alla de arbetstimmar som frivilliga lagt ner. Det är tiotusentals timmar i engagerade arbetsinsatser som inte medfört utgifter i kronor för  kommunen eller någon annan.

Den senaste stora reparationen gjordes i Råå 1989. Den kostade kommunen 8,6 miljoner kronor. Därefter har kommunen haft kostnader och gjort investeringar under åren 1990-2012 som motsvarar ca 13,7 miljoner. Fortsätter renoveringen enligt den plan som nu existerar till och med 2017, så kommer de sammanlagda kommunala kostnaderna att bli drygt ca 29 miljoner kronor för åren 1989-2017.

Läggar man till arbetmarknadspolitiska medel som nu används i ett särskilt projekt så blir den totala summan för offentliga utgifter under 29 år drygt 61 miljoner kronor.

Jag vill i sammanhanget påpeka att det arbetsmarknadspolitiska projektet funger mycket bra och dessa medel skulle sannolikt, tror jag, lagts på ett annat projekt om inte Najaden fanns.

När alla dessa ekonomiska och mänskliga resurser investerats så kommer förvisso Najaden att vara i gott skick. Fastighetskontoret gör bedömningen att det efter 2017 kommer att kosta kommunen ca 600 000 kr/år att äga driva Najaden.

Det som är beklagligt är att även om fartyget då är i gott skick så kommer det inte utan ytterligare idéer och kostnader att finnas någon verksamhet av omfattning kring fartyget.

Annonser