Jag noterar att fastighetsbolaget Eurocommercial köpt området Eurostop i Halmstad för drygt en halv miljard kronor. Det får anses vara en affär av betydande storlek vilket jag tycker är en idikator på köparens bedömning av områdets potential. 

Även om jag inte känner till företaget så bedömer jag att det är en fördel för området med en förändring av ägarstrukturen. Den nye ägaren har möjligheter att ta ett helhetsgrepp för att öka attraktionskraften för handeln.

Avgörande för hur framgångsrik Halmstad ska vara som handelsstad också i fortsättning är hur centrumhandeln och de olika handelsområdena gemensamt kan marknadsföra sig.

Annonser