I början på veckan genomförde kommunstyrelsen planeringsdagar. Jag känner att vi ligger bra till med arbetet att ta fram en tyldlig verksamhetsplan för 2013.

Vi förde också diskussioner om Halmstads identitet. Vi prövade ett nytt grepp som innebar att styrelsens ledamöter gruppvis besökte olika platser i Halmstad. Tanken var att på plats reflektera kring vad som är identitet i just det område vi besökte.

Det var ett intressant arbetssätt. Jag hoppas vi kan tillämpa det även i arbetet med övrsiktsplanen.

Idag på förmiddagen deltog jag i regionstyrelsens sammanträde. Just nu sitter jag på tåget till Stockholm för att deltaga i SKL:s beredningsdagar.

Det är en bra möjlighet att få information och utbyta erfarenheter med kollegor. I morgon på den allmänna informationen står frågor kring korruption i fokus. Det är ett tema som alltid måste vara aktuellt i medvetandet för att kunna motverka densamma.

Annonser