Denna vecka är det mycket på gång. I morgon på kommunstyrelsen är flera stora frågor uppe på dagordningen. Kommunens HR frågor kommer att diskuteras.

Flera förslag är på väg fram för beslut, bland annat riktlinjer för biblioteksverksamheten.

En av de frågor som jag tror att fler av många skäl borde sätta sig in i är samrådshandlingen för en ny renhållningsordning. Den har miljömässiga och ekonomiska perspektiv. Men i förlängningen kommer förslagen att påverka vår vardag när det gäller hur vi ska ta hand om avfall i våra lägenheter och villor.

Flera detaljplaner är på väg fram för beslut bland annat i Gullbrandstorp. Planutredningen för Särdal är intressant för många.

Vidare kommer åtgärdslistan för centrumutvecklingen och den fördjupade översiktsplanen för staden att komma upp.

Jag kommer i veckan att träffa den politiska ledningen för Laholmsbuktens VA-nämnd. Eftersom det är en ny nämnd med två olika kommuner som huvudmän, så är det viktigt att ha en löpande dialog.

I övrigt blir det rätt mycket fokus på näringslivsfrågor med företagsbesök, styrelsemöte med Halmstad Näringslivs AB och möte med Näringslivsrådet.

På fredag ska det blir roligt att vara med vid invigningen av Comfort Audios nya lokaler i Flygstaden. Ett av våra framgångsrika spetsföretag.

Annonser