I dag ägnade kommunstyrelsen ett par timmar för att tala om förutsättningarna för kommunen att rekrytera personal i framtiden.

Det är många medarbetare med olika typer av kompetenser som kommer att gå i pension de närmaste åren. Vi ser en ökning först 2017 och sedan ytterligar avgångar strax efter 2020.

Vi måste därför nu formulera strategi både för generationsväxling och kompetensförsörjning.

Personalchefens information visade på tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper av medarbetare när det gäller synen hur man tycker att en bra chef ska vara. 40-talister uppges värdera kompetens och tydlighet. De yngre generationen vill också ha tydliga chefer, men önskar mer av delaktighet och synliggörande.

Det är med andra ord alltid utmanande att vara chef och ledare. Jag tror att det kommer att vara avgörande för vår förmåga att rekrytera personal att vi har chefer som har ett arbetssätt som innebär att kommunen både är och uppfattas vara en attraktiv arbetsplats.

Annonser