Det kändes som ett viktigt steg för ett utvecklat centrum när kommunstyrelsen i tisdags fastställde centrumutvecklingsprogrammet. Förberedelserna har tagit cirka två år. En lång rad intressenter har haft möjlighet att säga sin mening.

En av de viktigaste effekter som processen har inneburit är att fastighetsägare och handlare har samverkat med politiker och tjänstemän i kommunen under framtagandet. Jag känner att vi har ett samarbetsklimat som bådar mycket gott för framtiden.

Planen har som ambition att ange hur vi jobbar med centrumutvecklingsfrågan och den pekar ut en gemensam målbild. Dessutom talar vi nu tydligt om medfinansiering av större projekt. Det är en förutsättning för att vi ska se ett bra resultat.

I målbilden talas om att centrum ska vara en naturlig mötesplats för shopping, kultur, evenemang och mänskilga möten. Det kanske kan tyckas självklart, men jag tycker det är bra att det blivit tydligt. Centrum ska vara mer än handel. Det är viktigt att framhålla. Ur detta skapas en attraktionskraft.

Dessutom finns det nu en åtgärdslista. Det underlaget ska användas i det årliga budgetarbetet. Allt kan inte göras med en gång. Det blir lättare att göra en genomtänkt prioritering med åtgärdslistan klar.

Jag ser med tillförsikt fram emot centrumutveckling, där det största projektet i närtid är att omdana Brogatan.

Annonser