I dag på förmiddagen kunde jag tillsammans med kommunrådskollegor från Halmstad och Varberg presentera det förslag som nu läggs fram för slutligt ställningstagande beträffande Hallands hamnar.

Jag tycker det känns mycket glädjande att våra kommuner har kunnat ta steget att bilda ett gemensamt driftbolag. Våra hamnar kommer att kunna möta kunderna med en bättre och bredare produkt. Halland får en av landets tio största hamnar i och med detta.

De logistiklösningar som kommer att växa fram hoppas jag ska bidra till bättre förutsättningar för näringslivet i Halland och för den delen i hela södra Sverige.

Det gemensamma driftbolaget Hallands hamnar AB kommer att ägas av Hallands Hamnar Halmstad AB och Hallands Hamnar Varberg AB. Med gemensam VD och gemensam styrelse skapas en ledningsstruktur som jag räknar med kommer att innebära att vi talar om Hallands hamnar i fortsättningen.

Helheten ska vara större en delarna var för sig

I dagens pressmeddelande lämnas ytterligare information

Annonser