Vänortsbesöket i finska Hangö är avslutat. Det blev att besök som kom att präglas av historia och ett företagsbesök med mycket tydlig koppling till Halmstad.

För första gången fick jag klart för mig hur Hangö och Halmstad kopplades samman. Under en period i början på andra världskriget, tvingades alla Hangöbor på kort tid till att evakuera. Hangöudd blev en rysk marinbas.

I spåren av Vinterkriget fick flera finska kommuner fadderkommuner i Sverige. Halmstad kom att bli fadderkommun till Hangö. Finska krigsbarn från Hangö fick en fristad i Halmstad. Sedan dess har Halmstad och Hangö varit vänorter.

Fortfarande uttrycker våra vänner i Finland stor respekt för den svenska hjälpen under kriget.

Hangö fick senare än vänort i norska Narvik. Efter en tid när Narvik inriktade sitt samarbete mot Barentsområdet så föreslog Norges ambassadör i Helsingfors att Stord skulle bli Hangös norska vänort. På så sätt kopplades även Halmstad ihop med Stord.

Hangö är en sommarstad med knappt 10000 invånare. Hamnen är en av Finlands viktigaste hamnar. Därmed kan man säga att både Halmstad och Hangö även har sina hamnar som gemensamma nämnare.

Jag kan inte låta bli att intressera mig för tvåspråkigheten. I Hangö har 55% finska som modersmål och 45% svenska. Under kommunfullmäktige används båda språk samtidigt. Eftersom jag är lite språkintresserad så är det också spännande att lägga märke till de olika nyanserna i rikssvenska och finlandssvenska.

Slutligen företagsbesöket. Helo oy har en produktionsanläggning i Hangö. Helo köpte som bekant Tylö Bastu för några sedan. Vi hörde mycket gott om de produkter som produceras i Halmstad.

Annonser