Jag noterar med glädje att Halmstad nominerats tillsammans med sju andra kommuner som aspirerar på att bli Matlandethuvudstad 2013.

Det känns roligt att vi kommit så långt, inte minst eftersom vi i de kommunala verksamheterna gjort ett verkligt lyft de senaste åren när det gäller kvalitet på maten och situationen kring måltiderna både i skolorna och i våra äldreboenden

Lokala odlare, restauranger och gårdsbutiker skulle få ett ytterligare lyft om Halmstad uppmärksammas som matland. Halmstad som destination för besökare skulle också stärkas.

Annonser