En del i mitt politiska arbete handlar självfallet om att vara delaktig i idéutbyte med kollegor från andra delar av landet och inte minst med regeringsföreträdare.

I dag var moderata kommunalråd samlade i Stockholm. Bland talarna märktes bland andra både stats- och finansministern. Det märks att det är halvtid i mandatperioden och att förberedelserna för valet börjar att ta form.

Det var intressant att höra på ett sammanhållet sätt hur den nationella politiken förändrats under Alliansledning. Satsningarna både på forskningsanslag och infrastruktur är nu större än någonsin, vilket stödjer tillväxtpolitiken.

Jag känner mig för egen del sporrad av att lyssna till våra ledande partiföreträdare. Det underlättar för oss som lokala företrädare när politiken på nationell nivå är så tydlig.

Ansvaret för ekonomin känner jag igen mig i när jag jämför med Halmstad. Nationen Sverige har inte på mycket lång tid haft så låga utgifter för räntor som nu. Även Halmstad har en god ekonomi som gör det möjligt att möta kommande utmaningar utan att belastas av stora skulder.

En god ekonomisk hushållning skapar möjligheter för kommunen att långsiktigt leverera god service till våra invånare.

En genomgång av opinionsläget visar hur jämnt det är mellan blocken. Under förra mandatperioden var skillnaden i halvtid cirka 20% mellan blocken. I dag är den vid motsvarande tid 4%.

Det kommer att fordras ett uthålligt arbete med att möta väljarna i direkta samtal om framtiden för skapa majoritet. Jag ser fram emot många goda samtal framöver

Annonser