Vi håller nu på med översiktsplanearbetet. Perspektivet i planen är i huvudsak cirka 20 år framåt. Men ibland behöver man tänka betydligt längre.

På kommunstyrelsen idag förde vi en preliminär diskussion om en del av översiktsplanen. Det handlade om utformningen av reservatet i östra Halmstad för ett nytt järnvägsspår för gods.

Det finns ett behov egentligen redan idag att låta godståg ta en annan väg genom Halmstad än den som går i centrum.

Det är ibland svårt att reservera mark som står oanvänd under lång tid för att komma till användning i framtiden. Jag menar att det är nödvändigt att våga vara förtänksam.

Det kan ju till och med vara så att vi om 50-75 år behöver ha plats även för en ny motorväg öster om Halmstad. I så fall är det klokt att lämna ett reservat både för motorväg och järnväg. Gör vi inte det kanske området bebyggs och vi har omöjliggjort en möjlighet att utveckla järnvägen.

Tjänstemännen kommer att ta fram ytterligare underlag och analyser för vad som krävs för att kunna ta med ett reservat i översiktsplanen.

Besluten kommer att fattas senare i processen, men det var intressant att för en stund ha ett så långt perspektiv på diskussionen som 50-100 år att förhålla sig till.

Annonser