I dagens nummer av Dagens Samhälle redovisas kostnaderna för landets regionala flygplatser. Inte oväntat är kostnaderna större än intäkterna. Då har man i och för sig inte räknat in de positiva effekter flyget har för företag och människor som bor i den region där flygplatsen befinner sig.

Samtidigt kan man fundera över hur det skulle bli för de statliga flygplatser som redovisar överskott, t.ex. Arlanda, Landvetter och Bromma, om man skulle bestämma sig för att inte subventionera lokala flygplatser. Antalet flygrörelser skulle i vart fall minska. Utan inrikesflyget skulle även utrikesresorna från de stora flygplatserna minska.

Jag menar att det inte finns många trafikslag som helt bär sina egna kostnader. Stadstrafiken i Halmstad skulle inte klara sig utan betydanade skattemedel. Visserligen gör SJ vinst, men lägger man till ALLA kostnader som staten lägger på järnvägsinfrastruktur så blir biljettpriserna astronomiska.

Vi får nog räkna med att de konkreta kostnaderna för infrastruktur oftast kräver skattefinansiering i någon utsträckning. Infrastruktur i form av vägar, järnvägar, flygplatser, hamnanläggningar, IT-infrastruktur är en del av det offentliga åtagandet för att skapa förutsättningar för ett fungerande samhälle.

Intäkten för en väl fungerande trafik är att människor kan bo och arbeta på ett sätt som skapar tillväxt i hela landet och därmed också skatteintäkter. Ofta är det enbart flyget som redovisas som förlustaffärer.

Vi borde bli bättre på att redovisa vilka intäker för samhället och invånarna som skapas i stället. Det kan ju inte vara en tillfällighet att de flesta kommuner väljer att ta över de flygplatser som staten vill lägga ner. Nu närmast lär det vara aktuellt för Sundsvall/Härnösand/Timrå att ta över Midlanda flygplats.

Annonser