Just nu och för övrigt hela dagen sätter det envisa regnandet sin prägel på Halmstad. I och för sig är det inte så besvärande eftersom jag strax ska bege mig till en konferens med den moderata fullmäktigegruppen.

Ibland behöver vi ta oss tid för att skapa lite mer utrymme för olika diskussioner. Vi har halvtid i mandatperioden och det börjar att bli dags att staka ut färdriktningen för valet.

Förra gången vi hade halvtid pekade opinonsmätningarna på en skillnad med 20% mellan blocken. Idag är den ca 4%. Bra ekonomi ger ett gott utgångsläge.

Val vinns dock som regel inte på det som presterats. Man kan förlora på att inte göra det man lovat. Men man vinner på förhoppningar om framtiden.

Det gäller därför att höja sig från det dagsaktuella läget och blicka framåt. Det känns som en kul utmaning.

Nästa vecka genomförs ett företagsbesök på Getinge AB. Vi har ledningsutskott, kommunberedning och styrelse med HNAB. Dessutom följer ett antal andra kommunala möten.

Jag ser nog mest fram emot att vi en kväll ska knacka dörr bland halmstadsbor. Det brukar i de flesta fall leda till intressanta samtal.

Annonser