I helgen och inledningen på veckan upptogs tiden av naturliga skäl till stor del av branden i Oceanhamnen i Halmstad.

Först och främst är jag lättad över att ingen kom till skada. Det var en händelse som skulle kunna sluta värre. Jag är imponerad av hur snabbt de kommunala och regionala resurserna kom på plats och hur smärtfritt samarbetet fungerade.

Det är ingen självklarhet att myndighetsöverskridande möten ska vara enkla. I vår vardag kan jag till och med uppleva att i enskilda fall så skulle man önskat mer av samarbete mellan t.ex. våra egna kommunala myndigheter.

Men i detta fall gick det bra. Roligt att kommunen information fått beröm. Det brukar ju annars vara ett område som ofta stöter på kritik i samband med denna typ av händelser.

Räddingstjänstinsatsen genomfördes på ett mycket robust sätt. Bibehållet lugn trots ett svårt läge och till slut ett beslut som fungerade.

Det återstår naturligtvis uppföljningsarbete, men till detta får vi återkomma.

Annonser