Idag har jag utifrån min roll som KS ordförande kommenterat en fallstudie om resecentrum i Halmstad. Det var en grupp processledare som deltar i en KTH kurs i Stockholm.

Det var intressant att få delta i ett möte med en akademisk kontext och få möjlighet att sitta vid sidan i en process som jag själv samtidigt deltar i.

Det blir verkligen tydligt när man der hela processen från start att det som från början närmast var en ny hållplats för stadsbussarna, blev en knutpunkt, ett resecentrum för ökade möjligheter till kollektivtrafik. Slutligen kommer vi att se på detta projekt som en stadsförnyelsefråga. En möjlighet att utvidga centrum och förena staden.

Processen kring vårt resecentrum är självklart inte perfekt i alla delar. Men de senaste åren har det blivit en mycket tydligare och bättre process, vilket deltagarna i utbildningen kunde konstatera.

Nu sitter jag på Saltsjöbanan och är på väg till SKL på Hornsgatan och möte med den svenska delegationen i regionkommittén. Idag blir det således lokalpolitik med ett internationellt perspektiv.

Annonser