Förra året påbörjades ett utvecklingsprojekt för Oskarström. Idag genomfördes startskottet för motsvarande aktivitet i Getinge.

Dagen började med en busstur i samhället. Det härliga höstvärdret bidrog till fina yttre förutsättningar. Det är alltid en fördel att besöka en plats framför att läsa om den. Det slår mig hur många företag det finns på orten. Därefter fortsatte vi (ett femiotal personer) i församlingshemmet med en workshop.

Den process vi jobbade oss igenom innebar att boende och verksamma i Getinge tillsammans med kommunens företrädare först fick gnälla över allt som man inte var nöjd med. Därefter startade processen med att hitta styrkor.

Resultaten visade att många är relativt nöjda med serviceutbudet och att det är en trygg livsmiljö. Det saknas däremot en gemensam bild av Getinge att kunna samlas kring. Tyvärr finns det nog på sina håll en bild av Getinge som ett lite bortglömt stationssamhälle.

Det skulle kunna vara en ort med ett där ett framgångsrikt börsföretag ha sitt säte och där det finns ett livaktigt föreningsliv, bra möjligheter både till boende och arbetstillfällen.

Det är slår mig ändå vilken betydelse närheten till hav har för hur attraktionskraften ska uppfattas. Getinge har ett extremt bra läge intill motoväg, liksom till underbar natur. Dessuom är det inte många kilometer till havet. Men tyvärr definierar många människor attraktion som omedelbar närhet till hav. Det förminskar nog bilden av Getinge, trots att potentialen är stor.

Jag ser med tillförsikt fram emot fortsättningen. Samhällsföreningen kommer att ha möte i november och en uppföljning av dagens möte sker i januari.

Annonser